Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Eelke Wiegersma, VideoDesign.online

VideoDesign.online
VideoDesign.online is een bedrijf dat zich richt op het maken van videoproducties en websites. De eigenaar is Eelke Wiegersma, die opdrachten aanneemt en uitvoert ofwel alleen ofwel in samenwerking met derden, naar gelang de aard van de opdracht. Ons bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02078602.
U kunt ons bedrijf altijd bereiken via e-mail: mail@videodesign.online. Ons postadres is Schonauwen 32 | 9301 SR | Roden.
Persoonlijke gegevens
Als u met ons contact opneemt via telefoon, brief of e-mail dan zullen daar mogelijk persoonlijke gegevens van u bij zitten. Denk dan aan gegevens als uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en wellicht nog andere gegevens.
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door VideoDesign.online, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
Informatie
Als u ons vraagt om informatie over één van onze producten of over iets anders wat met ons bedrijf te maken heeft, dan zullen we uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om u te kunnen antwoorden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en worden ook zeker niet verkocht aan derden.
Offerte
Als u ons om een offerte vraagt, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u deze offerte te sturen. De persoonlijke gegevens bewaren we voor de geldigheidsduur van de offerte.
Zakelijke overeenkomst
Als we een zakelijke overeenkomst hebben, een contract, dan zijn wij als bedrijf wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Deze gegevens worden digitaal bewaard op een externe harde schijf. Deze schijf is niet aangesloten op een computer met internetverbinding.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij VideoDesign.online vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door contact op te nemen met ons. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Uiteraard hebt u in zulke gevallen het recht om dit te laten rectificeren door ons.
Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze plichten
VideoDesign.online verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres is bijvoorbeeld nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden of om een product of dienst te kunnen leveren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende vra(-a)g(-en) niet beantwoorden en/of de betreffende diensten/producten niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met VideoDesign.online met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Wij behouden ons het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van VideoDesign.online te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
via e-mail: mail@videodesign.online
Via post: Schonauwen 32 | 9301 SR | Roden
Via telefoon: 050 – 2800567
Website cookies en trackers:
Deze website maakt geen gebruik van trackers, maar wel van cookies voor een zo optimaal mogelijke gebruikservaring.